Akadtak alkalmak, amikor Michael zokogott, mondja egykori ellenfele, 1996 világbajnoka.