Eltérően látják a gumihasználatra vonatkozó vizsgálat eredményét.